Hier vindt u de belangrijkste brieven die deze maand meegegeven zijn:

VOOR ALLE LEERLINGEN VAN HET 2de JAAR

 Huistaken eerste graad

Toneelvoorstelling Rats, Fabuleus